Protanin konsernijohto

Kaikki Protanin liiketoiminta-alueet ja henkilöstötoiminnot ovat edustettuina Protanin konsernijohdossa. Se on Protan Group -konsernin ylin päätösvaltainen elin. Konsernijohtoon kuuluu yhteensä 8 henkilöä, joilla kaikilla on päivätyö Protanin pääkonttorissa Drammenissa.

Kaikki Protanin liiketoiminta-alueet ja henkilöstötoiminnot ovat edustettuina Protanin konsernijohdossa. Se on Protan Group -konsernin ylin päätösvaltainen elin. Konsernijohtoon kuuluu yhteensä 8 henkilöä, joilla kaikilla on päivätyö Protanin pääkonttorissa Drammenissa.

Erik Øyno

Konsernijohtaja

Vastaa konsernista ja liiketoiminnan kehittämisestä

Vidar Bakken

IT-johtaja

Vastaa IT-toiminnoista konsernissa ja tytäryrityksissä

Ola Rolfstad

Urakoinnista Norjassa vastaava johtaja

Vastaa konsernin kattourakointiliiketoiminnan operatiivisesta toiminnasta

Håkon Nyberg

Tuotannosta, tuotekehityksestä, ostotoiminnasta ja logistiikasta vastaava johtaja

Vastaa Protanin tuotantolaitoksista, logistiikasta ja tuotekehityksestä

Pernilla Rosenquist

HR-johtaja

Vastaa Protanin HR-toiminnoista ja laadunvalvonnasta